Vijfsterren collectie Phalaenopsis met minimale milieu-footprint - Opti-flor

Zorg voor milieu

Respect voor mens, natuur en omgeving

Consumenten over de hele wereld laten genieten van exclusieve orchideeën is onze missie. Dat dit gebeurt met respect voor mens, natuur en milieu is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij doen er dan ook alles aan om onze milieu-footprint tot een minimum te beperken. Onderstaande voorbeelden zijn illustratief voor de manier waarop wij proberen om een bijdrage te leveren aan een schone en milieuvriendelijke toekomst.

  • De warme afdelingen van onze kassen zijn grotendeels voorzien van energiebesparend dubbel glas, waardoor minder energie hoeft te worden verbruikt.
  • Wij voorzien voor ongeveer 50% in onze energievoorziening door gebruik te maken van aardwarmte. We pompen warm water met een temperatuur van 85˚C op, vanuit bronnen op een diepte van 2500 meter, en gebruiken dit om onze kassen te verwarmen.
  • Wij vangen regenwater op in speciale silo's om dit vervolgens te gebruiken als gietwater voor de planten.
  • Wij maken gebruik van een recirculatiesysteem om het water dat wij in de kassen gebruiken op te vangen en te recirculeren. Water wordt dus hergebruikt.
  • Wij maken maximaal gebruik van biologische gewasbescherming. Dit betekent dat wij, daar waar mogelijk, natuurlijke bestrijders inzetten ter bestrijding van ziekten en plagen en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen tot het absolute minimum beperken.